Πληροφορίες

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Tηλ.2310316555

ΚΤΕΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ : Τηλ. 23710 22309

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΤΗΛ. 2310 425011

ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Τηλ. 2310 531505

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23750 31783

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23750 31111

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23750 31788